יום ראשון, מרץ 28, 2010

חמש שנים * Five Years מאת האח אורן

הזמן מרפא הכול, אומרים.

אני מביט בתמונה של ציקי ויודע שזה לא נכון.

חמש שנים אחרי ואני זוכר בפירוט את היום שבו הודיעו לנו מהצבא.

גם היום אני זוכר את סדר האירועים, מה עשיתי לפני, מה עשיתי תוך כדי ומה עשיתי אחרי.

וגם עכשיו, אני עדיין מרגיש את ההלם שהרגשתי אז. מה שהתעמעם ממרחק הזמן הוא רק עוצמת הרגש.

כל כך הרבה חיים השתנו. קשה לאמוד עד כמה.

החיים זורמים וסוחפים אותנו הלאה. אנחנו זזים ומשתנים כל הזמן. מה שאנחנו חושבים על האירועים בעברנו - גם זה משתנה.

אבל יש איים בזרם הזה של החיים. דברים, מקומות, אירועים ואנשים שנשארים קבועים שם בזכות עצמם, בזכות תכונה שלהם או משהו שמייחד אותם מאחרים. יש כאלה שמיוחדים בזכות דברים חיוביים ויש כאלה שבולטים בגלל תכונות שליליות.

את ציקי אזכור לעולם. לא רק בגלל שהוא אח שלי, אלא בגלל שהוא האיר את העולם הזה כשהוא פסע בו.

***

Time heals all, so they say.
I look at Tsiki's Photo and know that it's not true.
Five years later and I remember in detail the day the army informed us.
Even today I can recall the order of events, what I did before, what I did whilst and what I did afterwards.
And even now, I can still feel the shock I felt then. The only thing that dimmed in the distance of time is the intensity of it.
So many lives changed. It's hard to gauge just how much.
Life flows and sweeps us away. We move and we change all the time. What we think about the events of our past - changes as well.
But there are islands in this flow of life. Things, Places, Events and People that stay permanent there, in their own right. For a quality they possess or something that sets them apart from others. There are those that are special for their goodness, and those who stand out for negative qualities.
I will remember Tsiki for ever. Not just because he is my brother, but because he shown light to this world when he walked on it.