יום ראשון, ינואר 15, 2006

New Pics coming soon * תמונות חדשות בקרוב

בקרוב תמונות חדשות מהמילואים האחרונים של ציקי

Soon to come: New pics from Tsiki's last days in Reserve service.