יום חמישי, יולי 27, 2006

תנחומים למשפחות ההרוגים בלבנון

אני שולח תנחומים למשפחות ההרוגים וברכות החלמה מהירה לכל הפצועים בין אם חיילים או אזרחים.
בשמי ובשם כל משפחת איל.
מי ייתן ולא תדעו עוד צער.
מילים נראות משומשות, מהוהות, ולא מספיקות אפילו מעט. הרגש, והכאב הם גדולים מנשוא.
הזמן רק לפעמים עוזר להקהות את הכאב. אהבה היא דבר שכן עוזר. אהבה של חברים, אהבה של משפחה.
אבל הוא פצע שלא נסגר אף פעם. כל מה שאפשר לעשות הוא לחטא אותו בהמון אהבה, ולא לתת לו להזדהם בייאוש.

יום שני, יולי 03, 2006

Things that remind me of Tsiki דברים שמזכירים לי את ציקי

Many things remind me of him. every day, and some times even more often than that..

1) Tattoos. Especially ones of Dragons.. he had a big tattoo on his shoulder and arm.2) When people (myself included) drop or spill something on the table.. it reminds me of many shabat dinners with him. He always used to do that..3) Alcohol. He didnt use to drink much. But he did a bartender course and was happy to serve his friends..If anyone has more things that remind him of Tsiki, you're welcome to send them to me and I'll publish them..